ATOMUN ELEKTRON YAPS PDF

Home  /   ATOMUN ELEKTRON YAPS PDF

Not: Bileik ve karmak tmcelerin yaps iin ad, sfat ve zarf tmcecikleri ile ilgili blm 3 ekirdek atomun merkezidir. gelimi yntemleridir, ancak son zamanlarda aratrma aralarna elektron mikroskobu eklenmitir. Atomun Yapisi: Maddenin Elektriksel yapisi elektron, property of the electron, quantum numbers, Electronic .. kavram Brnsted-Lowry concept Hidroliz, asit kuvveti ve molekl yaps, Lewis asit-baz Hydrolisis, acid strength and. dek ve elektron her ne kadar atomun yaln›zca %0,1’lik bölü- münden daha küçük serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yaps›nlar o varillerden kesinlikle bir.

Author: Brat Akile
Country: Timor Leste
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 18 October 2009
Pages: 306
PDF File Size: 8.33 Mb
ePub File Size: 12.83 Mb
ISBN: 177-8-34878-307-1
Downloads: 37318
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoomuro

Erwin Schrdinger – Yaam Nedir. Published on Apr View Download Evrim Yaynevi’nin zel olarak seilmi eserler listesinde hep tarih, yazn, yaamyks, arkeoloji, politika, din, psikoloji, felsefe vebilim bulunacaktr. Evrim Yaynevi en iyi, konusunda klasik ilk basld gnden buyana sadece ngilizcede 27 bask yapm ve dier yapss evrilmi ve en ulalabilir olanlarndan birini daha geni okuyucukitlelerine elfktron.

TKadky Merkezi Neet mer Sok. Temel fark yapda – Deneyimsiz fizikinin konuya yaklam- Atomlar niin elektrron kadar kk? Mutasyon tek bir olaydr. Annemin ve Babamn Ansnalerin balarnda gen bir matematik rencisiyken ok okumazdm, ama okuduum -en azndan eer kitab bitirdiysem- ounlukla Erwin Schrdingerden olurdu.

Yazarln her zaman zorlayc buldum, onda, iinde yaadmz u akl almaz dnya hakknda gerekten yeni bir kavray edinme beklentisiyle bir keif heyecan vard. Kitaplarnn hibiri, -artk farknda olduum gibi, bu yzyldaki en etkili bilimsel kitaplar dzeyinde sayld kukusuz- bu nitelie, ksa klasii What is Life Yaam Nedir? O, dnyay oluturan kavray biimimizi onca ok deitiren derin sezgilere sahip bir fiziki tarafndan yaplm, yaamn gerek eleotron bazlarn kavramaya gl bir giriimi temsil ediyor.

Kitabn kart eitimi silip spren -yine de, belki uzlatrc, alakgnll, uzman olmayan ve bilim adam olmaya can atyor olabilecek gen iin ulalabilir dzeyde, sevgi ifade eden- tarz o zaman iin allm deildi.

Gerekte, biyolojiye esasl katklar yapm olan J. Haldane ve Francis Crick gibi birok bilim adam, bu, st dzeyde zgn ve son derece dikkatli fiziki tarafndan burada nerilen geni bir dizi fikirle her zaman tam olarak uzlayor olmasalar da epeyce etkilenmi olduklarn kabul ettiler. K uvantum etkilerinin biyoloji incelem esiyle biraz ilgili olabileceini ya da hatta enerji kazanmak iin besin aldmz hl ne kadar sk duyuyoruz?

Erwin Schrdinger – Yaam Nedir.pdf

Bu, Schrdingerin Yaam Nedir? O tekrar tekrar okunmaya ferah ferah deer. Roger Penrose8 Austos B A L A N G IBilim adamnn kimi konularn bilgisine, kaynandan, batan sona ve tamamyla sahip olduu ve bu nedenle, ustas olmad bir konuda ounlukla yazmamasnn beklendii sanlmtr.

Bu bir noblesse oblige soyluluk borcu sorunu kabul edilmitir. Bugnk ama iin soyluluktan vazgemek ve eer varsa, minnet borcundan kurtulmu olmak istiyorum.

Kavranan tm bilgiyi birletirme iddetli arzusunu atalarmzdan kalt almz. En yksek renim kurumlarma verilen birok ad bize, ilkadan beri ve birok yzyl boyunca sadece bir tek evrensel grn itibar grdn anmsatyor. Ama, son yz ksur yl sresince, eitli bilgi dallarnn, hem enine hem derinli ine, yaylm as bizi ne olduu belirsiz bir ikilem le karlatryor.

Aka hissediyoruz ki btn bilinenin toplu bir zetini bir yals getirmek iin elverili materyali elde etmeye ancak imdi balyoruz; ama te yandan, hemen sonra, onun uzmanlam kk b ir b l m n d en ounu b ilm ek tek b ir ak l i in olanakszlamaya balyor.

Bu ikilemden kurtulmann gereimiz sonsuza kadar yok olmaya ynelmesin diyekimilerimizin, bazlarnn bilgisi eksik ve ikinci elden de olsa, olgularn ve kuramlarn bir sentezine srklenmeyi -ve kendi kendimizi budalalatrma riskini- gze almak zorunda olmasndan baka elekktron yolunu gremiyorum.

Lerner ve Evrenbilim

Mazeretim konusunda bu kadar. Dil zorluklar ihmal edilebilir gibi deil. Inkstera Trinity Kolej, DublinDr. Arkadalarmn yattrma gayretine dayananlar benim haneme yazlmal, atomuun deil. Birok alt blm balklar aslnda bilerek snrl zetlendi ve her blmn metni kendi iinde srekli okunmal. DublinEyll Homo liber nulla de re minus quam de morte cogitat; et ejus sapientia non mortis sed vitae meditatio est.

  JVC KD-DV5100 PDF

Konu matematiksiz aklanacak elektrln basit deildi ama bu onun ok daha fazla tamamyla ulalabilir matematik iermesine neden oldu. En azndan aldatc rabeti kkrtan baka bir zellik, dersi verenin hem fiziki hem biyolog iin biyoloji ile fizik arasnda havada bir yerde askda duran temel fikri akla kavuturma niyetiydi.

Aslnda, ie karan konularn eitliliine karn, btn giriim sadece bir fikri -geni ve nemli bir sorun zerinde kk bir yorum- aktarma niyetindeydi. Yolumuzu kaybetmemek iin, nceden ok ksa bir plan izmek yararl olabilir.

Geni, nemli ve ok tartlm sorun udur: Fizik ve kimya ile aklanm canl bir organizmann uzaysal snr iinde yer alan zaman ve mekanda olaylar nasl olabilir? Bu kitabn aklamaya ve yerletirmeye alaca ilk yant aadaki gibi zetlenebilir: Bugnk fizik ve kimyann byle olaylardan sorumlu olma konusunda apak yetersizlii o olaylarn, bu bilimler tarafndan aklanabileceinden kukulanmak iin hi de neden deildir.

Ama, ok daha olumlu bir anlam var, demek oluyor ki bu yetersizlik, u ana kadar, bol bol sorumluydu. Bugn, organizmalarn gerek yap malzemeleri hakkndafonksiyonlarn ifade etme konusunda ve bugnn fizik ve kimyasnn canl bir organizma iinde zaman ve mekan iinde olanlardan neden sorumlu olamayacan kesinlikle ortaya koymak iin yeterli bilgiyi biyologlarn, zellikle yps genetikilerin, son otuz krk yl sresince srdrd ustaca almaya borluyuz.

B ir organizm ann en yaamsal blm lerinde atom larn d zen len i le ri ve bu atom d zen len ile rin in e tk ileim i, kim yaclarla fizikilerin imdiye kadar denel ve kuramsal aratrmalarna konu yaptklar atom dzenlenilerinin hepsinden bir esasta ayrlyor.

Az nce esas olarak adlandrdm fark, fizik ve kimya yasalarnn her yanda istatistiksel olduu bilgisi ile batan sona dolu bir fiziki dnda, herhangi birine kolayca sama grnebilecek trdendir. Fiziki olmayan, imdi yararlandm kadar soyut terimlerle ifade edilen istatistiksel yapdaki fark -ilikisini deerlendirmek yle dursun- kavramay umut ediyor bile olmayabilir.

Fizikte imdiye kadar sadece periyodik kristaller’ le uratk. Alakgnll bir fizikinin akl iin bunlar ok ilgin ve karmak nesnelerdir; ve onun cansz doa bulmacalar anlayyla en byleyici ve karmak zdeksel yaplardan birini kurarlar. Oysa bunlar, periyodik olmayan kristallerle karlatrldklarnda kolay anlalr yavan yapd. Yapdaki fark, tpk ayn kalbn dzgn bir devresellikle tekrar tekrar yinelendii sradan bir duvar kad ile, diyelim bir Rafael duvar resmi, tatsz tekrarlar deil, zenle hazrlanm, tutarl, anlaml, byk usta izleri tayan bir nak bayapt arasndaki fark trndendir.

Meslekte, fizikiye zg aratrma konularnn en karmak olanlarndan birinin periyodik kristal olduunu dnrdm. A slnda organik kim aomun inceledii ok daha karm ak molekller, kanmca, yaam tayan madde olan periyodik olmayan kristale ok daha yakn duruyor.

Ve bu nedenle fizikiler bundan sonra hibir ey yapamazlarken organik kimyann, yaam sorununa ok ve nemli katklar yapyor olmas pek artc deildir. Bu iddia biraz fazla genel grnebilir. Tartma kitabn sonuna, ertelenmeli. Bu bakt as F. Donnan Un ok esinleyici iki bilimsel yazsnda, Scientia, xxv, no 7810 La Science physico-chimique dcrit-elle dune faon adquate les Phnomnes biologiques?

Fizikokimya bilimi biyolojikfenomenlerde eksiksiz bir biimde deer mi yitiriyor? B ir sonraki adm kuram sal tahminlerini biyolojik olaylarla karlatrmak olmal.

Sonra -btn fikirleri tamamyla akla yakn gibi grnyor olsa da- farkedilir biimde dzeltmeyi gerekseyecekler. Bu yntemle doru -ya da daha alakgnllce ifade etmek elektorn benim doru olduunu ileri srdm- gre azar azar yaklaacaz.

Bunda hakl olsam bile, yaklam tarzmn gerekten en iyisi ve en basiti olup olmadn bilmiyorum. Ama, ksaca, ellektron benim. Ve kendi eri br tarzmdan baka, amaca ynelik daha iyi ya da daha ak bir yol bulamadm. Deneyimsiz fizikinin fikirleri5ni gelitirmenin iyi bir yntemi u tuhaf, hemen hemen gln sorudan balamaktr: Atomlar neden o kadar kk?

Bununla balamak iin, onlar gerekten ok kktrler.

  ANALYZING MEDIA MESSAGES RIFFE PDF

Erwin Schrdinger – Yaam

Gnlk yaamda kullanlan her kk madde paras olaanst ok sayda onlardan ierir. Bu gerei dinleyiciningznde canlandrmak iin birok elekron tasarland ama onlarn hibiri Lord Kelvinin kullandndan daha etkileyici deil: Bir bardak sudaki moleklleri iaretleyebildiinizi varsayn; sonra bardan iindekileri okyanusa dkp iaretli molekller yedi denize dzenli bir biim de boydan boya dalncaya kadar kartrn; sonra okyanusun herhangi bir yerinden bir bardak su aln, iinde, iaretlediiniz molekllerden yz tane kadarm bulabilirsiniz.

Karlatrma nemli, nk dalga boyu, yine de kabaca mikroskopta belirlenebilen en kk zerrelerin boyutlarm gsterir. Bylcce, byle bir zerrenin hl milyonlarca atomun binlercesini ierdii grlecektir. Soru aka bir kaamaktr. Organizmalarn boyutu ile daha zel olarak da kendi bedensel karakterlerimizin boyutu ile ilikisidir. Gerekten, atom, bizim olaan uzunluk birimimize, diyelim yarda ya da metreye, bavurulduu zaman kktr. Bu ksa yorum u an iin gzard edilebilir, ama daha sonra buna, istatistiksel V n yasasnn bir rneine ulaarak, bavurulacak.

Ama onu, bir solit ya dalikitteki isterseniz yerlerini deitirin -kukusuz, uzakln, normal basn ve scaklkta, kabaca on kez byk olduu gazlarda deil- merkezleri arasndaki uzaklkla zdeletirebiliriz.

A tom fiziinde A ngstrm k saltm as A denen birim in kullanlmasna allmtr, bykl bir metrenin 10’da biri ya da elektrkn yazlmla 0, metredir. Atomik aplar 1 ile2 A arasnda sralanrlar.

Yardann bir ngiliz kralnn kaprisine dayanarak belirlenmi olduu konusunda bir yk vardr, danmanlar ona uygulanacak birimi sordular, kolunu yana doru gerip yle dedi: Gsmn ortasndan parmak ucuma kadar olan uzakl alm, tamamen doru olacak. Doru ya da deil, yk, amacmz iin anlamldr. Kral, baka herhangi bir eyin ok rahatszlk verici olabileceini bildii iin, doal olarak kendi bedenininkiyle karlatrlabilir bir uzunluk gsteriyor. Fiziki, Angstrm birim ine btn eilimiyle, yeni tvit takm iin gerekecek alt buuk yarda tvitin altm be milyardan ok Angstrm tvit edeceindem sz etmeyi yeler.

Bylece sorumuz, aslnda, iki uzunluun -bedenimizinki ve atomunki- oranndan, atom bakmndan bamsz varln su gtrmez ncelii ile amalad u gerek anlam edinir: Atoma kyasla bedenimiz neden o elektgon byk olmak zorunda? Birok, zeki, fizik ya da kimya rencisinin, duyu organlarmzn her birinin bedenimizin az ya da ok nemli bir blmn oluturmas ve artk sz edilen orann bykl bakmndan kendisinin de ok daha kabaca tek bir atomun etkisiyle etkilenmi saysz atomlardan yzps olmas gereine zlebileceini tasarlayabiliyorum.

Tek tek eleektron duyamayz ya da grp hissedemeyiz. Varsaymlarmz, onlar konusunda kaba duyu organlarmzn hemen bulduklarndan adamakll ayrlyor ve dorudan doruya denetlemek iin snanamyor. Bunun iin aslnda var olan bir neden mi var? Baka hibir eyin Doa yasalarnn elektrin ile karlatnlamaynn nedenini aratrp kavramak iin bir tr ilk ilke olmak zere bu durumun kkenini aratrabilir miyiz? Tm sorulara yant olumludur. Bir noktay vurgulamak iin: Bu bir noktay sesek bile, izleyen dnceler beyinle duyumsal sistem dndaki organlarn ileyilerine de esasl biimde uygulanrd.

Yine de, kendimizde bizim iin en ilgin bir ve tek ey, hissettiimiz, dndmz ve algladmz eydir. Salt nesnel biyoloji bakmndan deilse, en azndan insan bakmndan, dnm ek ve yardm c blm rol oynayan tm tekileri duyumsamaktan fizyolojik sre sorumludur. Aslnda, bana gre, o, doa bilimleri dizisinin ve ok muhtemel ki btnyle insan kavraynn dnda yatyor.

Bylece, u soruyla yz yze geliyoruz: Beynimiz gibi bir organla ona bal duyumsal sistem, fiziksel olarak atomub diye neden ok byk xtomun atom iermek zorunda olsun, son derece gelimi bir dncenin yakn ve st kapal bir karl olmak durumunda kalsn? Bunun nedeni, 1 dnme dediimiz, kendisi dzenli birey eletkron ve 2 sadece belli bir derecede dzenlilie sahip materyale yani, alglara ve yaantlara uygulanan eydir. Ve bunun iki sonucu var.