LISANS TEZI RNEI PDF

Home  /   LISANS TEZI RNEI PDF

Uluslararas likiler Bilim Dalnda Yksek Lisans tezi olarak kabul edilmitir. Bunu en byk rnei ise, Aralk daki AGT Lizbon Zirvesinde. APER_yüksek lisans öğrencisinin KB. Sorry, there is no online preview for Full-text available. Jun Reni Francis · View. Show abstract. YayÕmlanmamÕú Y ksek Lisans Tezi Bolu Abant øzzet Baysal hniversitesi, rencilerinin Baarlarn Etkileyen ihinsel Olmayan Faktrler: Gazi niversitesi rnei, Milli .

Author: Mogore Fehn
Country: Cameroon
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 19 September 2011
Pages: 142
PDF File Size: 10.55 Mb
ePub File Size: 2.40 Mb
ISBN: 879-1-56049-618-9
Downloads: 34862
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mooguzil

Rupen de Franklarla ittifak ederek, hayvanlarn otlatmak zere Kilikya blgesine giren Trkmenler zerine saldrd. Cemaatlerin nfustaki yzde oranlar da aada belirtildii gibidir: Yahudiler ile Ermeniler de ayn konulardan ikyetiydiler.

Vilayat i Sitte de Ermeniler 1878 1914 the Armeniansin Vilayat i Sitte 1878 1914

Rusyada zellikle Mslman Trklerin ve Rus olmayan milletlerin kimlikleri ezilmeye ,isans Ermeni dili, kltr, alfabesi, kilisesi zenle korunmutur. Bolevik devriminden sonra bamszlk iin srar eden Kafkasya halklarn Moskovann emrine almak iin frsat bekleyen Tdzi zaten 17 Mart de Kuzey Kafkasya Devrim Komitesi Bakanna Baky almak bizim iin son derece nemli. Bu dncelerini Berlin Antlamas srasnda Ermeni temsilcisi olan Bapiskopos Hrmayann Ermeni Delegasyonu, douya mcadelesiz ve isyansz hibir eyin kazanlmayaca hakknda renmi olduu dersi beraberinde gtrecektir.

Basileiosun bu faaliyetini, haleflerinden IX. Ermenilerin Trkiyenin ve Azerbaycann sessizliinden istifade ederek Bat lkelerinde zellikle ABD ve Fransada yapt bu almalar byk yank brakm ve yeni yetien nesiller, Ermenileri madur, Trkleri ise zalim grmeye balamtr Ancak telaffuzu zor olduundan halk arasnda ksaca Elaziz diye sylenegelmitir.

Fakat Osmanl ordusunun Kafkasya harekat sonrasnda Kafkaslardan kam olan Ermeniler Moskovadaki Sovyet Sosyalist Partisi ile temasa gemiler ve komnist olmulard. Fakat bu durum ok ksa srd ve ertesi yl Seluklu sultan Sleyman ahn yapt sefer neticesinde, yeniden Seluklulara tbi duruma geldiler SSCB’de izlenilen Glasnost aklk ve Perestroyka yeniden yaplanma politikalarnn etkisiyle Ermeniler, Dalk Karaba’a ilikin istemlerini daha yksek sesle dile getirmeye balamlardr ve haksz olduunu iddia ettikleri snr dzenlemelerinde deiiklik yaplmasna ilikin hareketlerde bulunacaklarnn sinyallerini vermilerdir.

  LAJJA SHAME PDF

Erivan Revan yaknlarndaki Emiyazin Katogikosluu dini bir merkez olduu halde, Ermeni propagandas etkisindeki kaynaklar, civarda asrlardan beri katogikosluk ile birlikte bir Ermeni devleti varm ve Emiyazin de burann merkezi imi gibi gstermektedirler Yaptklar bu ile iyi para kazanan Ermeniler, Amerikan tccarna ortak olmaya ve yava yava Amerikan vatandalna gemeye baladlar Cneyd-i Badadiye gre Tasavvuf, Hakkn seni senden ldrmesi ve kendisiyle ihyasdr Ermenilerle ilgili Trkiyedeki yksek retim kurumlarnda pek ok yksek lisans ve doktora tezi kaleme alnmtr.

Yaplan anlamaya gre Osmanl Rus snr yllarndaki gibi olacakt.

Hem bu gler yznden, hem de tbi unsur olarak yaamaya alk olmalarndan dolay, kendilerinde Ermeni milliyetilii, toprak, vatan ve bayrak uuru gelimemitir. Hezi sebeple burada Ermeni istekleri baarl olamaz. Kabul etmek gerekir ki, resmi olarak yerletirilen Zamanla Osmanl topraklarnda Amerikan tccaryla i yapan olduka geni bir Ermeni arac, komisyoncu, toptanc, perakendeci ve simsar zmresi dodu. Btn Kafkasya Ruslarn eline gemitir.

Ticaret ve Ziraat Nezareti ile Liasns Nezareti arasnda devam eden yazmalardan sonra, memleket iktisadna da yardm olacak bu teebbs iin gerekli meblan muvazene-i umumiyeden denmesi uygun bulunmutur. Bu olas cevaplardan bizce akla en yatkn olan udur; Ruslar Krm gibi ok stratejik bir blgeye youn olarak ticaretle megul olan Ermenileri deil de Slav kkenli halklar kendi askeri birliklerini ve Koaklar yerletirmeyi uygun bulmu olabilirler.

Souk sava dneminde Sovyet Rusyann istekleri ile paralel hareket eden Ermeniler, Ermenistan dnda kurduklar terr rgtleriyle Trkiye zerindeki emellerini gerekletirme abasna girmilerdir.

Rusya ve Avusturya gibi ok uluslu devletler ise, OsmanlR. Ermenistann bamszlna giden srecin her aamasnda Karaba sorunu nemli bir yer tutmu ve neredeyse tm tarihi belgelerle Karaba ve Ermenistan bir btn olarak yanstlmtr. Urartularn merkezi olan Tuba, Van kalesinin bulunduu alanda bulunuyordu.

Vilayat i Sitte de Ermeniler the Armeniansin Vilayat i Sitte

Bunun iin Avrupaya gnderilen heyet Papay ve baz devletlerin yneticilerini ziyaret ederek giriilecek bir ayaklanmada onlarn ne gibi yardmlarda bulunabilecekleri hakknda fikir sahibi olmaya alr.

Grcistan genel valisi Yermalov ve Mogilyovski’ye gre Karaba 17 mahalle blnmtr: Zor durumda olan Ermenilerin yardm isteklerine Papa ve Bizans imparatoru da mezhep deitirme artn koyunca, Kilikya Ermenilerinin sonu kanlmaz oldu.

  KANDUNGAN BONGGOL PISANG PDF

Bylece hem bu kurumlar hem de kurumlarn etrafnda birleen cemaatlerinin mill benliklerini korumay hedefliyorlard Ayn gn Grcler, iki gn sonra da Azerbaycanllar ile Ermeniler de, kendi istiklllerini iln etmilerdir.

Takip eden yllarda Rusya, atmalarda tercihini genel olarak Ermenilerden yana kullanmtr. Gerekten de bu srada Bununla birlikte Harput Roma- ran mcadelelerine sahne olmu ve bazen bu iki g arasnda el deitirmitir.

Erivan’n 20 km batsnda yer alan Emiyazin kasabas, Ermenilerin Hristiyanl kabul etmesiyle birlikte Ermeni kilisesinin merkezi olmu ve en yksek rnnei organ olarak “Katogikosluk” burada kurulmutur. Ermenilerin Menei Tarihte Ermenilerin, Dou Anadoluda szde Ermenistan olarak adlandrlan blgeye1 nereden ve ne zaman geldikleri hususunda birbirinden farkl, eitli grler vardr. Bunun zerine Azerbaycanda yzbinlerin katld gsteriler balad. Ermeniler kendi savunmalar lisanz tekilatlanma gereini duymaya baladklar bu dnem ierisinde partiler kurmular, yayn organlar vasta ile kendi halklarn bilinlendirmilerdir.

Bu gnden sonra Ermenistan ve Azerbaycan arasnda mevcut eski snrlar geerliliklerini yitirmilerdir.

Bugn anavatanlar olarak telkki ettikleri Anadolunun dousundaki blgede, hangi devlet hkim ise onun tebaas olarak yaamlardr. Azerbaycan topraklar zerinde kurulan hanlklarn birbirleriyle olan anlamazlklar blge zerinde yaanan, Osmanl-Safevi atmalar blgedeki istikrarszl krklemi, bu istikrarszlktan fayda ummay dnen Ermeniler blge zerinde etkili olmaya balayan arlk Rusyadan yardm alarak kendi etki alanlarn geniletme abasna girmilerdir Ayrca patrikhanenin ve yl iin verdii saylar, Osmanllarn vilayet snrlar esas alnarak hesaplanm deildir.

Recep Toparl, Sivass. Ermeniler ve Batllarn istismar ve propagandalarna ramen Osmanl mparatorluu Islhat faaliyetlerine zellikle Mslman olmayan halknn haklarn korumaya samimiyetle almtr. Ermeni Cemaat Okullar Bilindii gibi Osmanl Devleti, eitim kurumu ama konusunda hem Mslman reayay hem de aznlklar serbest brakmt.

Karaba sorunu yaklak iki asr kadar nce Rus mparatorluu tarafndan jeostratejik nedenlerle yaratlmtr.